Reostustõrjekoolitus Lääne prefektuuris Pärnu sadamas 16.10.18

16.10.2018.a toimus Pärnu sadamas merereostustõrjealane koolitusõppus. Osalesid PPA Lääne prefektuuri töötajad ja Lääne päästekeskuse töötajad, samuti vaatlejad Keskkonnainspektsioonist. Õppusel tutvustati reostustõrje konteineris asuvat tehnikat, tutvustati pvc poomi ja harjutati poomi veeskamist ning skimmersüsteemi toimimist Pärnu jõel.

Read more

Reostustõrjekoolitus Ida prefektuuris Sillamäe sadamas 26.09.18

26.09.2018.a toimus Sillamäe sadamas merereostustõrjealane koolitusõppus. Osalesid PPA Ida prefektuuri töötajad ja Sillamäe sadama terminalide töötajad. Õppusel tutvustati reostustõrje konteineris asuvat tehnikat ja harjutati skimmersüsteemi koostamist ja kasutamist. Sillamäe sadama töötajad tutvustasid sadama reostustõrje tehnikat ja vahendeid.                              

Read more

Merereostustõrje ühisõppus Balex Delta 2018 Karlskrona Rootsi

27-30.08.18 toimus Rootsis HELCOM riikide osavõtul merereostustõrjealane ühisõppus Balex Delta exercise 2018. Õppuse korraldas Rootsi Rannavalve EU projekti raames. Õppuse eesmärk oli testida Läänemere riikide valmisolekut likvideerida keemiaõnnetuse tagajärgi ja naftareostust avamerel. Õppusel osalesid Soome, Eesti, Läti Leedu, Poola, Saksa, Taani ja Rootsi vastava võimekusega laevad ja meeskonnad. Keemiareostuse likvideerimise võimekusega laevad on ainult Soomel ja…

Read more

Rahvusvaheline reostustõrjealane ühisõppus Puhas Meri 22.05.2018

22.05.2018.a toimus Kopli lahel rahvusvaheline merereostustõrjealane ühisõppus Puhas Meri 2018.a. Tegemist on traditsioonilise iga-aastase õppusega, kus osalevad Eesti reostustõrjelaevad (L-101, L-202, EVA316, Sektori) ja Soome reostustõrjelaevad (Halli,  Tursas, Seili, Oili1) . Lisaks harjutas Päästeamet oma tehnikaga rannikureostuse lokaliseerimast ja likvideerimist ning Haven Kakumäe jahisadam oma akvatooriumi sulgemist.  

Read more

Merereostustõrjealane ühisõppus Eesti- Läti 26.06.18

26.06.2018.a toimus Irbe väinas Läti merealal Eesti – Läti merereostustõrjealane ühisõppus OILEX 2018. Korraldaja oli Läti merevägi. Osalesid Eesti poolt multifunktsionaalne laev L-101 “Kindral Kurvits” ja Läti Mereväe laev A 90 “Varonis”. Laevad harjutasid koos võimaliku merereostuse lokaliseerimast ja likvideerimist meretingimustes. Eesti ja Läti riikide poolt on allkirjastatud merereostustõrjealane koostöökokkulepe, mis võimaldab vastastikku abiandmist/-saamist naftareostuse korral…

Read more

Reostustõrjekoolitus Lõuna prefektuuris 15.06.18

15.04.2018.a toimus Mustvees reostustõrjealane koolitusõppus. Osalesid PPA Lõuna prefektuuri Peipsijärve äärsete kordonite töötajad. Õppusel näidati pvc poomi veeskamist ja skimmersüsteemi koostamist ja kasutamist Peipsi järvel, samuti tutvustati absorbeerivaid materjale (poome ja matte).    

Read more