Koolitused

Naftareostustõrjealaste koolituste ja õppuste korraldamine ja läbiviimine merel, sadamates, rannaalal, piiriveekogus, siseveekogus:

 • Riigiasutustele
 • Kohalikele omavalitsustele
 • Vedellasti käitlevatele sadamatele (reostustõrjega seotud ülesannete täitmiseks vajalik väljaõpe, vastavalt Sadamaseadusele)
 • Vedellasti mittekäitlevatele sadamatele (reostustõrje eest vastutavate isikute ülesannete täitmiseks vajaliku väljaõppe kirjeldus, vastavalt Sadamaseadusele)
 • Väikesadamatele
 • Vabatahtlikele
 • Mittetulundusühingutele
 • Erafirmadele näiteks punkerdamisfirmadele jne

Konsultatsioonid

 • Konsultatsioonid reostustõrjeseadmete soetamiseks ja valikuteks vastavalt riskianalüüsile ja reostustõrjeplaanile
 • Remondikalkulatsioonide koostamine reostustõrjevahenditele
 • Naftareostuse likvideerimise nõustamine merel, piiriveekogul, sadamates, rannaalal ja siseveekogus
 • Reostustõrjealaste koolitusprogrammide ja õppuste kavade koostamine
 • Absorbeerivate materjalide valikute ja kasutamise konsultatsioon

Reostustõrjetehnika

 • Reostustõrjetehnika ja –vahendite müük
 • Reostustõrjetehnika ja -vahendite rentimine