Missioon

Meie missiooniks on reostustõrje valdkonnaga seotud inimeste ja organisatsioonide ettevalmistamine reostustõrje operatsioonideks läbi koolituste ja nõustamise ning nafta- ja keemiareostuse järgselt veekeskkonna taastamisele kaasaaitamine, pakkudes ja kasutades erinevaid reostustõrjeseadmeid ning tehnoloogiaid.

Oleme töötanud mere- ja rannikureostustõrje valdkonnas 20 aastat ning omame järgnevaid tunnistusi ja kogemusi:

  • IMO Oil Pollution Preparedness, Response and Co-operation (OPRC)  1, 2 ja 3 taseme sertifikaate
  • European Maritime Safety Agency (EMSA) Equipment Assistance Service Practical Training sertifikaate
  • Kursused Eestis, Soomes, Poolas, Taanis, Rootsis, Portugalis ja USA-s
  • Rahvusvahelistel ühisõppustel tehnilise eksperdi ja vaatlejana Soomes, Lätis, Leedus, Poolas, Saksamaal, Taanis, Rootsis, Norras, Venemaal, Portugalis, Inglismaal, Hiinas ja USA-s
  • Korraldanud Läänemereriikide reostustõrjealaseid ühisõppuseid Helcom Balex Delta ja Puhas Meri
  • Korraldanud sadamates reostustõrjealaseid siseriiklikke õppusi ja koolitusi koostöös sadamate vastavate teenistustega.

Koostöö

Teeme koostööd siseriiklike asjaomaste riigiasutustega, sadamatega, mittetulundusühingute ja vabatahtlikega ning erafirmadega.

Rahvusvaheliselt teeme valdkondlikku koostööd kõikide Läänemereriikidega ning erinevate reostustõrjeseadmeid valmistavate firmadega. Samuti on tihe koostöö Soome reostustõrjealaste koolitusfirmadega ning reostustõrjeseadmeid tootva kontserniga Lamor Corporation Ab.

Koolitused

Koolitusi ja õppuseid korraldame ja viime läbi kliendi juures või soovitud kohas.

Koolitame nii merereostuse kui ka rannikureostuse likvideerijaid ja RT operatsioonide juhte.  Koolituse lõpetanud on võimelised töötama naftareostuse tingimustes merel, piiriveekogus, siseveekogus ja rannaalal. Koolitust on võimalik läbi viia ka Mereakadeemias, kus soovitud koolituse läbinutele väljastatakse vastavat pädevust tõendav tunnistus.