Missioon

Meie missiooniks on reostustõrje valdkonnaga seotud inimeste ja organisatsioonide ettevalmistamine reostustõrje operatsioonideks läbi koolituste ja nõustamise ning nafta- ja keemiareostuse järgselt veekeskkonna taastamisele kaasaaitamine, pakkudes ja kasutades erinevaid reostustõrjeseadmeid ning tehnoloogiaid.

Oleme töötanud mere- ja rannikureostustõrje valdkonnas 20 aastat ning omame järgnevaid tunnistusi ja kogemusi:

  • IMO Oil Pollution Preparedness, Response and Co-operation (OPRC)  1, 2 ja 3 taseme sertifikaate
  • European Maritime Safety Agency (EMSA) Equipment Assistance Service Practical Training sertifikaate
  • Kursused Eestis, Soomes, Poolas, Taanis, Rootsis, Portugalis ja USA-s
  • Rahvusvahelistel ühisõppustel tehnilise eksperdi ja vaatlejana Soomes, Lätis, Leedus, Poolas, Saksamaal, Taanis, Rootsis, Norras, Venemaal, Portugalis, Inglismaal, Hiinas ja USA-s
  • Korraldanud Läänemereriikide reostustõrjealaseid ühisõppuseid Helcom Balex Delta ja Puhas Meri
  • Korraldanud sadamates reostustõrjealaseid siseriiklikke õppusi ja koolitusi koostöös sadamate vastavate teenistustega.

Koostöö

Teeme koostööd siseriiklike asjaomaste riigiasutustega, sadamatega, mittetulundusühingute ja vabatahtlikega ning erafirmadega.

Rahvusvaheliselt teeme valdkondlikku koostööd kõikide Läänemereriikidega ning erinevate reostustõrjeseadmeid valmistavate firmadega. Samuti on tihe koostöö Soome reostustõrjealaste koolitusfirmadega ning reostustõrjeseadmeid tootva kontserniga Lamor Corporation Ab.

Koolitused

Koolitusi ja õppuseid korraldame ja viime läbi nii kliendi juures, kui ka meie koolitusbaasis Loksa sadamas.

Koolitame nii merereostuse kui ka rannikureostuse likvideerijaid ja operatsiooni juhte.  Koolituse lõpetanud on võimelised töötama naftareostuse tingimustes merel, piiriveekogus, siseveekogus ja rannaalal. Koolituse läbinutele väljastame vastavat pädevust tõendava tunnistuse. Plaanis on luua Eesti-Soome ühine reostustõrjealane koolitussüsteem ja -baas.