Meie missioon

Meie missiooniks on reostustõrje valdkonnaga seotud inimeste ja organisatsioonide ettevalmistamine reostustõrje operatsioonideks läbi koolituste ja nõustamise ning nafta- ja keemiareostuse järgselt veekeskkonna taastamisele kaasaaitamine, pakkudes ja kasutades erinevaid reostustõrjeseadmeid ning tehnoloogiaid.

Loe edasi

Hoiame meie mere puhtana

Nõustamis- ja koolistusteenust pakuvad kõrgelt kvalifitseeritud erialaspetsialistid. Oleme töötanud mere- ja rannikureostustõrje valdkonnas 20 aastat.

Taristu reostustõrje koolitused

Reostustõrjealaste koolituste ja õppuste korraldamine sadamatele, riigiasustustele, omavalitsustele, …

Peronali reostustõrje koolitused

Reostustõrjealaste koolituste ja õppuste läbiviimine merel personalile ning töölistele

Reostustõrje nõustamine ja konsultatsioonid

Konsultatsioonid reostustõrjeseadmete soetamiseks ja valikuteks vastavalt riskianalüüsile

Reostustõrjevahendite hooldus ja remont

Reostustõrjevaendite plaaniline hooldus ja remont.

Kontakt

Võta meiega julgelt ühendust, kui vajad merereostuse alast infot,
koolitust või konsultatsiooni.

Koostööpartnerid

Teeme koostööd siseriiklike asjaomaste riigiasutustega, sadamatega, mittetulundusühingute ja vabatahtlikega ning erafirmadega.